Studio AgmaRa vzniklo v lásce a harmonii, zejména pro nás ženy. Pozornost dostává tělo, mysl i duše. Harmonické propojení na všech úrovních bytí , v celé časoprostorové ose. Vyladění do rovnováhy, do stavu, kdy cítíme uvnitř nás klid a mír. Vědomá volba žít život v radosti a lehkosti. Postupné vnímání těla a daru, který nám předává. Skrze vědomý, láskou naplněný, dotek předávám vašemu tělu a duši přesně to, na co je připravené a co vy dovolíte. Naše těla čekají až se jim dostane té správné pozornosti. Jsou tak inteligentní a mohou být pro nás ještě větším přínosem než si dokážeme představit.

Ukotvení jemnosti a laskavosti, změní naše vibrace a přinese nám do života pozitivní změny a také velmi často ovlnivní naše nejbližší okolí.  Dnešní doba nás vede k žití v jednoduchosti, v opravdovosti a přirozenosti. Vrací nás na počátek a dává nám šanci , začít znovu a jinak. Každý sám za sebe, ve své vlastní zodpovědnosti , může nahlédnout " do sebe samé" a  může začít tvořit přesně to, co si přeje žít . Sám se postarat  o to, aby  myšlenky a  vnímání světa,  neškodily a neničily  psychycké a nakonec i fyzické zdraví.

Každý máme svoji jedinečnou cestu, na které kráčíme směrem domů    ( k Bohu, Stvořiteli, Zdroji) a hledáme svoje mistrovství . Nejdůležitější ze všeho je začít . Převzít zodpovědnost za sebe , za svůj život / prožívání. Rok 2020 se stal pro mnohé mezníkem a donutil nás v mnoha oblastech k zastavení. Toto zastavení je svým způsobem pro mnohé darem , je to čas pro sebe, pro ponoření se do svých hlubin , pro pochopení proč jsme se sem narodili, pro hlubší pohled na život , duši, vesmír, přírodu. Co chceme vidět, uvidíme. Co chceme zviditelnit , zviditelníme. Každý má svůj úhel pohledu, své vlastní vnímání světa . Každý je originálem.        

Energie Lásky je tou nejvyšší vibrací, kterou lze zachytit a přenést do našeho energetického pole. Naplnit každou buňku našeho těla touto energií , zharmonizovat a odstranit bloky v těle, dřív než se dostane do nexmoci.  

Dotek sám o sobě má léčivou sílu. Věřím v inteligenci těla.   

Respektuji cestu každé bytosti a pro ty, kteří hledají nástroje a techniky, které jim mohou být v jejich cestě napomocné, nabízím  jednoduchou a přesto účinnou metodu ACCESS BARS® .

Těší mně , když vidím , jak čím dál více bytostí přijímá zodpovědnost za kvalitu svého života , dokáží udržet v sobě klid a mír, harmonii a stávají se více vědomými . Již nejsou v rolích oběť x tyran a stávají se tvůrci.

Certifikáty a osvědčení

Systemic management - roční studium v trvání 170 hodin v Institute of systemic coaching , Praha ( Extima Group)

Osvědčení o získání profesní kvalifikace - sportovní masáž

Certifikát - Masáž drahými kameny

Certifikát - Kraniosakrální terapie I. ( Edu Spa a Zdeňka Ocelíková )

Certifikát - Indická masáž hlavy ( antistresová´)

Certifikát - Manuální lifting obličeje

Certifikát - Dignostika I ( bederní čás, pánev)

Certifikát - Diagnostika II. ( hrudní část, žebra )

Certifikát - Manuální lymfodrenáž těla v regeneraci

Certifikát - Masáž 5 kontinentů

Praktik metody THETAHEALING a Kvantové terapie

Access Bars a Energetic Facelift & Body Process Practitioner ve společnosti Access ConsciousnessAccess Consciousness

Bars Facilitator BF ve společnosti Access Consciousness

Oblíbení autoři jejíž tvorba mně nejvíce ovlivnila : Paul Brunton, Sanaya Roman, Lee Carroll , Dr. Dain Heer

Největší školou je mi však sám život  a vše, co jsem mohla prožít/ zažít/ pochopit/ odžít díky všem bytostem, které jsem doposud potkala. Jsem vděčná za každou bytost ve svém životě . Jsem vděčná za cestu z totálního nevědomí, zmatenosti, slabosti , nehodnoty , iluze do stavu tady a teď, stavu vědomého bytí, sebehodnoty, ukotvení ve svém středu a nalezení své vnitřní síly. Jsou to postupné krůčky , kterými se posouvám na své cestě životem. Jsem pozorovatelem , jsem průzkumníkem, jsem filozofem, jsem průkopníkem , jsem vším, čím si přeji být. Někdy se ztratím v sama sobě a potřebuji se vrátit do sebe, do svého Já a nebo potřebuji integrovat " to nové co přichází". Pak se stahuji do přírody, odpočívám, medituji a prostě jenom jsem.  Je pro mně důležité pracovat v naprosté harmonii se sebou samou , ve své  přirozenosti a v napojení na Zdroj/Vesmír/ Stvořitele. Děkuji všem bytostem, které si vybírají moji péči a  přeji všem bytostem nechť jsou šťastné .