Cesta k sobě

Tato stránka je věnována speciálně těm, kteří jsou na cestě k sobě samým a odkrývají závoj zapomnění, kterým jsme prošli při svém narození. 

Každý máme svoji jedinečnou cestu, každý jsme originálem. Kdo se jednou pro tuto cestu k sobě či jak ráda říkávám - cestu zpět domů, rozhodne, zjistí, že již není cesty zpět. Vše se dá do pohybu a my se stáváme vědomějšími, začínáme se zbavovat iluzí, začínáme se rozpomínat a být sami sebou , ve své přirozenosti, bez hraní rolí. Čím víc o sobě víme, čím více si dovolíme být tím , čím jsme, dostáváme se do svého středu, do harmonie. Najednou zjišťujeme, že nás , jen tak něco , jak se říká " nevyvede z míry"  a nepřipraví o vnitřní mír a klid. Strachy už nás neovládají, tudíž se cítíme svobodněji, radostněji , lehčeji. Stáváme se více otevření, čitelní pro druhé . .  Otvíráme v sobě naše dary a potenciály . Žijeme Lásku, Radost, Harmonii, Hojnost, Soucitnost.

Každý neseme své vlastní příběhy, stále se obohacujeme o nové a nové prožitky, postřehy. Léčíme rodové linie, potkáváme naše dvojplameny, propojujeme se s Matkou Zemí, otvíráme v sobě léčivé schopnosti, rozpomínáme se na minulé životy atd. Vše plyne v energii Lásky ( Boha, Stvořitele, Vyšších sil...)  

Vnímám , že na této cestě je třeba trpělivosti, lásky , pokory a také  podpory.

Tak ať se nám všem, kteří " jedeme na stejné vlně" daří a společně spolutvoříme něco zcela nového, založeného na základech energie Lásky.   

 

Souzním s Marcelkou. Patří do rodiny mé Duše. Dokonce v rozhovoru přišla řada i na mně a moji cestu ( prý Vesmír to tak chtěl ) . Děkuji .