Ty víš, kdo jsi

13.12.2020

Ty víš, kdo jsi.

Hodilo by se pár řádků, které do veršů se samy skládají.

Čas, který vnímáme z pohledu naší reality

nás nutí, abychom nad svými životy mnohem

více přemýšleli.

Abychom v sobě, na co dohlédneme,

vědomím zviditelnili.

Minulosti již bylo dost. Pro tentokrát budeme

žít v tady a teď a budeme si skutečně už jen

pro sebe ( a vlastně tím pádem i pro druhé)

Lásku, klid , pohodu a harmonii přát.

Já vím, že dokážeme se spolu věky věků smát 

Vytváříme-li " tady a teď "v kruhu života, zároveň

přetavujeme k minulosti pouta, uvolňujeme

a propouštíme, vše co nás zranilo,

v nás energii blokovalo a na určitých úrovních

našeho bytí omezovalo.

V tady a teď vzniká, opět v kruhu života,

krásná budoucnost. My však, neutíkáme

z přítomného okamžiku, ba naopak vědomě

si ho vychutnáváme, prožíváme.

Tato dimenze v energii Lásky nám dveře

do soucitu a lidství otvírá. Zjemňuje nás

a do rovnováhy dává.

Uvnitř nás vládne posvátný klid.

Nikdo a nic,  nás z něho nemůže vyrušit.

Tento klid pramení z našeho porozumění,

z našeho propojení, z našeho vědomí.

Strachy, iluze, vlastnění, žárlivost,

manipulace, chamtivost, to vše jsme

v průběhu našeho lidského bytí ,

vědomě se rozhodli , ze svého života

vypustit a místo toho

čistou bezpodmínečnou Lásku vpustit.

Tato Láska tvoří a hranice oddělenosti boří.

Jsou okamžiky, kdy splyneme v Jedno.

Neexistuje Já a Ty, přichází společné My.

V tady a teď, se srdcem, které vyléčené je,

ve své zranitelnosti, křehkosti v té nejjemnější

energii, necháváme život v laskavosti a v lásce,

aby se sám utvářel.

Rozpouštíme naše veškerá omezení a bloky, které

za všechny životy jsme si nasbírali a nyní

v Nové době jsme společně šanci dostali, abychom

se všeho nepotřebného zbavili a v nejčistší podobě

Lásky žili.

Když se milujeme a v Jednotě splýváme se vším

Božským v nás, říkám si, Bože tohle určitě si nám jen

tak nedal, tohle je sama posvátnost v nás.

Na hlubší úrovni nás to má blíže do svého božství,

mistroství nasměrovat. Co přijde dál?

Jaký máš s námi plán ?

Chceš, abychom společně tvořili Nového věku pár ?

Chceš, abychom tohle vše děti učili ?

Chceš, abychom se spolu duchovně a lidsky posunuli ?

Vědomě se do Mistrovství zapojili ?

Společně léčíme naše zranění, společně rosteme

ve vzájemném porozumění.

Dva hluboké světy se propojily, aby jeden jediný

svět, svět harmonie a lásky vytvořiliy.

Není to iluze, je to fakt, který přichází k nám

velmi jemně a po špičkách.

Jsme vnitřně silní, každý sám, my však máme potenciál

mnohokrát znásobit společným sdílením, tento dar.

Uvnitř nás sídlí rytíř, král, krásná Bohyně, ale

i malé dítě nevinné.

Čím chceme, můžeme být. Záleží jen na nás, co

v sobě chceme zvědomit a co chceme žít.

Přichází bohyně Isis , aby zviditelnila mi moje

dávnověké egyptské bytí.

Přichází ke mně Panna Marie, aby zviditelnila

 všechny mé, věky věků, děti narozené.

Přichází sám Otec, který mi říká, vždy jsem

s Tebou byl a jsem rád, že už mně zase opět vidíš, cítíš, přijímáš.

Ty víš, kým jsi.

A já to skutečně vím, u nohou Otce v noci,

když mé lidské tělo spí, klečím.

Ráno se k Tobě vracím a předávám Ti, s vděčností

a pokorou, světelné kódy, léčím.

A dva Andělé v lidských tělech si pomalu, ale jistě

rozpomínají na to, kdo jsou, co tvoří, proč sem

přišli.....................